PEŁNA POSTAĆ TRANSFORMACJI

Według Piageta, rozwój czy geneza „stanowi pewną postać transformacji, wy­chodzącą ze stanu A i osiągającą stan B, przy czym stan B jest bardziej stały niż stan A”. Szerzej: rozwój jest względnie określonym systemem transformacji, zawierającym pewną historię i prowadzącym zatem w sposób ciągły od stanu A do stanu B, przy czym stan B jest bardziej stały niż stan wyjściowy, stanowiąc zarazem jego przedłużenie” . Ponieważ stany A i B, o których mówi się w podanych definic­jach, są zawsze stanami pewnych struktur, rozwój (genezę) można też określić jako pewne przejście od jednej struktury do innej, wyznaczone przez określoną transformację bardziej elementarnej, w mniejszym stopniu stałej struktury wyjścio­wej, której właściwości cząstkowe syntetyzują się na nowym, wyższym poziomie sta­łości w ramach struktury następnej.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)