PEDAGOGICZNA KRYTYKA

Innymi słowy, społeczny dylemat komputeryzacji stawia przed pedagogiką wyzwanie, na które musi znaleźć odpowiedź. Jedną z dróg poszukiwań, wartych penetracji, wydaje się sfera wartości i przeżyć człowieka oraz filozoficznych rozważań nad osobą ludzką, me­todami jej badania, opisu i zrozumienia.T. Lewowicki wyraża powszechne społecznie obawy, że: mass-media zawładnęły edukacją współczesnej młodzieży, także ludzi dorosłych. One to tworzą modele życia, lansują wartości, kształtują wrażliwość na spra­wy ludzi i przemiany dokonujące się w otoczeniu człowieka i w człowie­ku -jego osobowości, spostrzeganiu własnego miejsca i roli. Wbrew no­wej filozofii edukacyjnej zbyt często nie dbają one o kształtowanie świata wartości, o sprzyjanie formowaniu się podmiotowości człowieka, o boga­tą ofertę treści wartościowo wychowawczych.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)