PEDAGOGICZNA DYSKUSJA

Od lat toczy się pedagogiczna dyskusja nad edukacyjnymi zastoso­waniami komputerów. Pomimo upływu czasu nadal charakteryzuje ją wyraźna polaryzacja stanowisk. Zwolennicy komputerów, opowiadają się za uczynieniem ich głównym, jeśli nie jedynym, narzędziem kształcenia „mikroelektronicznego pokolenia.” Prze­ciwnicy optują za zdecydowanym ograniczeniem ich użycia w procesie nauczania – uczenia się. Krytyczna refleksja zmierza w dwu kierunkach: wykazania negatywnych konsekwencji sztucznego po­pytu na alfabetyzację komputerową oraz – szkodliwego wpływu komputerów na psychikę kształconej mło­dzieży.Skrótową prezentację argumentów wysuwanych w ramach pierwszego nurtu zawierał poprzedni paragraf pracy.

 

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)