OTWARTA SPRAWA

Podobnie jak niekorzystnym skutkiem jest „podwójna dyskwalifikacja” dzieci z „marginesu ekonomicz­nego i kulturowego”, którzy uczęszczając do szkół nie wyposażonych w komputery, nie nabywają umiejętności ich obsługi, przy równoczesnych opóźnieniach w zakresie pisania i czytania. Pozostaje otwartą sprawą, co w ich sytuacji życiowej jest ważniejsze i poprzez co będzie następował ich szybszy rozwój intelektualny?Dodajmy, że kwestia alfabetyzacji komputerowej wiąże się również ściśle z ograniczonością kodu językowego, wynikającego z powszechnej akceptacji nauczania w zakresie „mechanicznego posługiwania się” tech­nologią, a nie jej „rozumienia”, a znajdującego językowe odzwierciedle­nie w pełnych „żargonu informatycznego” wypowiedziach uczniów i nie­stety wielokroć ich nauczycieli: „Przy kraszu softłerowym, czy dedloku, program albo sam się zaabenduje, albo też trzeba go wykancelować.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)