OTACZAJĄCY ŚWIAT

Otaczający świat dostarcza mu danych zmysłowych, które badacz przetwarza rozumowo i weryfikując praktycznie wyniki swych dociekań, zapisuje, przekazując innym. Traktując poznanie w kategoriach rezultatu, poddaje się analizie wie­dzę, czyli układ wiadomości uznanych i uzasadnionych, biorąc pod uwa­gę: wyobrażenie, pojęcie, sąd, pytanie oraz ich układy bądź język, metodę i przedmiot poznania, czy wreszcie naukę jako taką wraz z całym kontek­stem kulturowej rzeczywistości z którą wiąże się ona bezpośrednio.Niekiedy przeciwstawia się poznanie naukowe o charakterze odkryw­czym, poznaniu kształcącemu, na które składają się przedmiot nauczania- uczenia się, proces i jego rezultat, czyli zasób wiadomości, umiejętności, czy też zdolności.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!