OSIĄGNIĘCIE CIĄGŁOŚCI

Z kolei eksplikacja pojęcia rozwoju struktur logiczno-matematycznych w termi­nach funkcjonalnej struktury kierunkowo zorganizowanej ze względu na własność rozwojową W: osiągania maximum stałości równowagi wewnętrznej, stanowi z jed­nej strony dodatkowe uzasadnienie tezy o ciągłości ewolucyjnej struktur logiczno-matematycznych, z drugiej zaś ukazuje metodologiczny charakter wyjaśniania zakładanego w teorii rozwoju inteligencji. W świetle tej eksplikacji wszelkie wyja­śnianie oparte na tej teorii podpada (explicite lub implicite) pod model wyjaśniania diachroniczno-funkcjonalnego, skonstruowany przez J. Kmitę.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)