OPÓŹNIENIE PRZEMIAN

Nieco opóźniona względem tych przemian jest filozoficzna werbalizacja nowego kontekstu społeczno-subiektywnego praktyki badawczej, funkcjonalnie wymuszona przez zapotrzebowania obiektywne tej ostatniej.W każdym z wchodzących tu w grę wypadków przejścia od jednego zespołu przekonań danego rodzaju z zakresu świadomości społecznej do historycznie następ­nego (przejście w płaszczyźnie teorii naukowych, przejście w płaszczyźnie społecznej świadomości metodologicznej, stanowiącej subiektywny kontekst praktyki badaw­czej, czy przejście w płaszczyźnie historycznie kolejnych teorii poznania naukowego) odpowiednia przemiana danego zespołu przekonań jest rezultatem działania dwóch składowych warunku wystarczającego, składającego się na determinację funkcjonalno-genetyczną.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)