OPARCIE NA ZESPOLE PRAW

Wydaje się, iż tego typu metoda musiałaby opierać się na zespole praw charakteryzujących dokładniej, niż czyni to Piaget, prawidłowości przekształ­cania się nieświadomych elementów myślenia w świadome oraz praw ukazujących zależność cech wytworu podmiotu od właściwości jego procesów psychicznych. Możliwość skonstruowania na gruncie psychologii zwłaszcza praw drugiego rodzaju w odniesieniu do wytworów funkcjonujących społecznie (wytworów społeczno- kulturowych), od dawna budzi kontrowersje. Nie rozstrzygając w tym miejscu, na ile są one zasadne, zauważmy tylko, że również Piagetowi nie udało się opra­cować teoretycznie zasad identyfikacji umysłowych struktur logiczno-matematycz­nych na podstawie analizy „wytworów” nieświadomej pracy umysłu uczonych, jakimi z założenia są formułowane przez nich teorie naukowe.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)