OKRESY NIEZRÓWNOWAŻENIA

Skokowo — przez okresy niezrównoważenia, struktura ta zmierza niemniej do osiągnięcia coraz wyższego poziomu równowagi wewnętrznej, związanej z coraz szerszym polem równowagi. Charakteryzujące tę strukturę okresy niezrów­noważenia związane są bowiem z tym, iż w swym funkcjonowaniu wykracza ona poza dziedziny stanowiące jej pola równowagi, tj. dziedziny w pełni opanowane poznawczo, co nie niszczy osiągniętej już przez nią w zakresie owych dziedzin równowagi wew­nętrznej. Stąd, okresy niezrównoważenia nie są nigdy regresem do jakiegoś wcześ­niejszego okresu rozwoju, w którym strukturę tę charakteryzowało n i ezróu no wa­żenie czy pewien poziom (niższy) równowagi wewnętrznej.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)