OKRES GWAŁTOWNEJ KOMPUTERYZACJI

  1. Nowa rola społeczna, jaką wypadło pełnić wielu nauczycielom, od­powiedzialnym za zakup sprzętu dla szkoły, wdrożenie programu al­fabetyzacji i jego nowatorską w treści i charakterze realizację.P. Kelman podaje jeszcze jedną przyczynę zmiany nastawienia nauczy­cieli do edukacyjnych zastosowań komputerów, wskazując, że wszystkie czynniki łącznie zjednywały popularność komputeryzacji, tworząc tzw. efekt naginania (bendwagon effect): żadna ze szkół nie pragnęła pozostać w tyle, choć jedynie nieliczne miały świadomość celu użycia zakupione­go sprzętu.Okres gwałtownej komputeryzacji wielu dziedzin życia, w tym eduka­cji, zapoczątkowany pojawieniem się i upowszechnieniem mikrokompu­terów trwa nadal. Stąd zbyt wcześnie jeszcze na wyczerpującą jego cha­rakterystykę. Podejmijmy jednak próbę graficznego przedstawienia zakresów edukacyjnych zastosowań komputerów.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)