OGÓLNE POJĘCIE ROZWOJU

Widoczne jest, że to ogólne pojęcie rozwoju (pojęcie struktury progresywnie się przekształcającej) konkretyzuje się w Piagetowskiej teorii rozwoju inteligencji w postaci idei procesu równoważenia się umysłowych struktur logiczno-matematycznych.Wymienione powyżej (punkty (1) – (4)) ogólne właściwości rozwoju pozostają bez zmian, z tym iż ciągłość w przypadku rozwoju inteligencji (poznania, myślenia, zachowania adaptacyjnego) realizuje się poprzez cykliczne okresy zrównoważenia wewnętrznego i niezrównoważenia struktur poznawczych. Przejście od stanu A do stanu B, o którym mówi się w definicji rozwoju, oznacza w tym przypadku przejście od jednej struktury logiczno-matematycznej (np. ugrupowania klas czy relacji w stadium II rozwoju inteligencji) do następnej, o wyższym poziomie równowagi wewnętrznej, wyższym stopniu odwracalności, złożoności i spójności (np. do struk­tury operacji formalnych, tworzącej tzw. grupę INRC).

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)