ODWRACALNOŚĆ OPERACJI

Tak więc we wszystkich trzech przypadkach, wynikiem nie jest anulowanie, lecz równoważność lub relacja, od której wyszliśmy, niezmieniona”.Odwracalność operacji zakłada oprócz koordynacji z odpowiednimi operacjami odwrotnymi istnienie tzw. niezmienników (cech czy elementów inwariantnych): gdyby dana operacja modyfikowała naraz wszystkie elementy jakiegoś obiektu czy stanu rzeczy, bez zachowania jakiejkolwiek stałości niektórych z nich, powrót do punktu wyjścia (za pomocą operacji odwrotnej) byłby niemożliwy. Jeśli jakieś działanie jest odwracalne, a więc faktycznie jest operacją, to musi opierać się na zespole pojęć dotyczących stałości samych przedmiotów, poszczególnych przysłu­gujących im cech (jakościowych, ilościowych) oraz relacji, jakie mogą między nimi zachodzić.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)