ODWOŁANIE SIĘ DO TEORII

Teoria W. Okonia ujawnia, że istota ludzka powinna być pojmowana przez pedagogów jako homo valens, homo creator i homo concors – człowiek dzielny, twórczy i pełny.Odwołanie się do teorii W. Okonia w opisie edukacyjnych zastosowań komputerów wynika również z tego, że teoria wielostronnego kształcenia dostrzega obszary możliwego i metodycznie poprawnego działania „stech- nizowanego”, uznając wielość równoważnych strategii kształcenia, pro­wadzących uczniów do poznawania, przeżywania i przekształcania rzeczy­wistości w całym jej bogactwie i zróżnicowaniu.  Co znamienne, liczba wyodrębnionych przez W. Okonia strategii „tłumaczy się nie przez istnienie w przeszłości takiej liczby teorii dydaktycznych, lecz przez liczbę kategorii zdań.” Wł. Zaczyński: Uczenie się … op. cit, s. 43. Strategia informacyjna, problemowa, emocjonalna i operacyjna rodzą się z opisu rzeczywistości w jej „konstytutywnych dla potrzeb dydaktyki cechach,” a ich źródłem jest uznanie, że skoro wiedza naukowa obej­muje cztery kategorie zdań, to poznanie rzeczywistości przez uczniów wymaga zależnych od przedmiotu poznania, adekwatnych metod.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)