ODNIESIENIE ZDOLNOŚCI

Jeśli teraz wspomnianą zdolność spróbujemy odnieść nie tylko do wpływów zewnętrznych faktycznie oddziałujących w danym czasie, lecz do wszelkich możli­wych, tj. do zakłóceń potencjalnych, a działanie kompensacyjne ograniczymy do czysto umysłowych operacji, to widzimy, że pokrywa się ona z pełną odwracalnością struktury: „system jest w stanie równowagi wtedy, kiedy wszystkie potencjalne transformacje (równoważne tu możliwym operacjom) kompensują się, tj. każda możliwa transformacja odpowiada innej, skierowanej w odwrotnym kierunku niż pierwsza i mającej równą wartość”. „Jest to -zdaniem Piageta – fizyczne rozu­mienie rownowagi, dające się wyrazić w terminach odwracalności operacyjnej.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)