ODNIESIENIE POJĘCIA

Pojęcie to jest odnoszone w rozważanej teorii zarówno do struktury poznawczej ujętej synchronicznie (tj. ostatecznie ukształtowanej pod względem określonej formy odwracalności), jak i diachronicznie (w procesie kształtowania poszczegól­nych elementów stiuktury i stopniowego koordynowania się ich w daną całość operacyjną). W pierwszym przypadku (omówionym w § 4) równowaga wewnętrzna struktury poznawczej pojęta jest jako pewien względnie trwały jej stan czy własność globalna, którą można określić charakteryzując formę tej równowagi (stanowiącą daną formę odwracalności struktury) i poziom (określony z uwagi na relację danej formy równowagi do formy rozwojowo wcześniejszej i późniejszej). W przypadku drugim równowaga pojęta jest jako proces równoważenia się struktur logiczno-ma­tematycznych czy dokładniej — równoważenia się dwóch nierozdzielnie związanych ze sobą funkcjonalnie procesów: asymilacji i akomodacji, z których pierwszy’ jest właściwie „funkcjonalnym aspektem konstrukcji strukturalnych”, drugi zaś wyraża modyfikujący wpływ środowiska zewnętrznego na struktury poznawcze.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)