ODNIESIENIE ODWRACALNOŚCI

To odniesienie odwracalności strukturalnej do możliwości adaptacyjnych spra­wia, że opis struktury poznawczej w terminach równowagi wewnętrznej jest znacznie bogatszy od czysto strukturalnego opisu w terminach odwracalności. Uwzględnia on bowiem – oprócz cech strukturalnych (logiczno-matematycznych) – także relację owych cech do treści doświadczenia czy szerzej – do świadomości podmiotu, do możliwości praktycznego lub umysłowego przetwarzania owych treści, a pośrednio do właściwości świata zewnętrznego, które w mniejszym lub większym zakresie, mniej lub bardziej adekwatnie reprezentuje (obejmuje, strukturalizuje) dana struk­tura poznawcza. Można to wyrazić jeszcze inaczej, stwierdzając, iż dopiero odniesienie odwracalności operacyjnej do potencjalnych możliwości adaptacyjnych pozwala określić funkcjonalną rolę struktur logiczno-matematycznych w poznaw­czym opanowywaniu przez podmiot świata zewnętrznego, prowadzącym w rezul­tacie do zwiększającej się efektywności rzeczywistego przystosowania się do wymogów narzucanych przez obiektywne, stale się zmieniające warunki życia.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)