ODNIESIENIE DO ŚRODOWISKA

Ta ostatnia jest określona przez odniesienie do środowiska; pamiętamy, że struktury logiczno-matematyczne ujęte są w rozważanej teorii jako podstawowy składnik komponenta poznawczego zachowania adaptacyjnego. Z tego adaptacyjnego punktu widzenia równowaga wewnętrzna struktury jest zdolnością kompensowania za­kłóceń zewnętrznych, zmierzających do jej modyfikacji, za pomocą własnych dzia­łań (w tym umysłowych, tj. operacji) podmiotu. Dana struktura znajduje się w sta­nie równowagi, jeśli „zewnętrzne zakłócenia zostają skompensowane przez dzia­łania podmiotu, mające na celu kompensację”. „Idea kompensacji wydaje mi się podstawowa i najbardziej ogólna dla określenia psychicznej równowagi” — stwier­dza Piaget.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)