ODMIENNOŚĆ TERMINOLOGICZNA

Pod względem formalnym pojęcie dynamicznej struktury funkcjonalnej ze wzglę­du na własność W nie różni się w zasadzie od przywołanego przez nas  skonstruowanego przez J. Kmitę pojęcia funkcjonalnej struktury kierun­kowo zorganizowanej ze względu na własność rozwojową W. Odmienność termino­logiczna ma na celu podkreślenie różnicy w sposobie zdeterminowania obu typów struktur; w wypadku pierwszym zakłada się funkcjonalno-genetyczny typ deter­minacji, w wypadku drugim — diachroniczno-funkcjonalny. Można to wyrazić inaczej mówiąc, iż funkcjonalne struktury dynamiczne podlegają wyjaśnieniu okreś­lanemu jako funkcjonalno-genetyczne, natomiast struktury kierunkowo zorga- nicowane — wyjaśnianiu diachroniczno-funkcjonalnemu.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)