OBOJĘTNOŚĆ ETYCZNA

Z drugiej strony, niezależnie od ewidentnej słuszności przytaczanej opinii w sensie generalnym, warto wskazać, że urządzenie jest obojętne etycznie, a o jego zastosowaniu ku dobru lub złu człowieka decyduje cel, sposób i motywy wykorzystania, czas i miejsce, wreszcie materiał czy treść komunikatu. Ponadto z faktu, że urządzenie może powodować szkody nie wynika, iż uda się je usunąć z życia społecznego. „Etyczna obojętność” urządzenia, skutkująca w równej mierze jego szkodliwością, jak i przydat­nością, powoduje jego „cywilizacyjną nieusuwalność.” Przykład elektrowni atomowych dobitnie tego dowodzi. Świadomość kwestionowania przez niektórych badaczy „neutralności” wynalazków technicznych” nie zmie­nia głębokiego przekonania autora o ludzkim sprawstwie. Dobro lub zło maszyny dla człowieka, wynika z celu jej wykorzystania oraz podjęcia sto­sownej decyzji i działania.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)