OBJĘCIE PODSTRUKTUR

Każda z nich z kolei obejmuje w formie podstruktury swój kontekst społeczno- -subiektywny, czyli „zespół przekonań, których respektowanie przez ogół indywidual­nych uczestników praktyki społecznej danego typu stanowi warunek »iezbędry tego, aby dostarczała ona dostatecznie adekwatnych odpowiedzi na „zgłaszane” wzglę­dem niej zapotrzebowania całokształtu praktyki społecznej” . Ów zespół przeko­nań, związany z danym typem praktyki, to tzw. forma świadomości społecznej, nadająca poszczególnym czynnościom składającym się na praktykę walor czynności subiektywno-racjonalnych: respektowanie przekonań należących do odpowiedniej formy świadomości społecznej przez dowolnego, indywidualnego uczestnika prak­tyki społecznej, stanowi warunek niezbędny realizacji celów indywidualnych, .związa-
nycł z poszczególnymi, podejmowanymi przez niego czynnościami subiektywno- racjonalnymi.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)