NOWE ODKRYCIA NAUKOWE

Ponieważ odkrycia naukowe są zdeterminowane ewolucją struktur logiczno-matematycznych, a przy tym są one zawsze częściowo tylko inwencją nowych operacji, częściowo zaś rekonstrukcją istniejących konstrukcji poznawczych, funkcjonujących do danego momentu nieświadomie, historyczny rozwój idei naukowych (koncepcj i, teorii formalnych czy empirycznych) jest wtórny względem rozwoju samych struktur operacyjnych, a ponadto zawsze opóźniony względem niego. Opóźnienie to wynika stąd, że w procesie abstrakcji reflektywnej, wyznacza­jącej rozwojowe przejście od jakiejś struktury Sj do następnej – sJ+l, „odkryta”, czyli uświadomiona zostaje zawsze struktura Sj. Poza tym momentem przesunię­cia o jeden wyraz sekwencji teorii naukowych jakiejś dyscypliny w stosunku do sekwencji rozwojowej umysłowych struktur logiczno-matematycznych leżących u ich podstaw, świadczących o jej wtórności i opóźnieniu, sekwencja teorii .nauko­wych zachowuje szereg własności tej drugiej.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)