NIEZMIENNIKI

Tego rodzaju niezmienniki określa Piaget mianem pojęć stałości lub praw zachowania (pojęcie stałego przedmiotu, prawo zachowania masy, ciężaru, objętości, ilości tworzywa, długości, odległości, itp.), traktując je jako istotne kry­terium operacyjności działań podmiotu i realności mentalnych struktur operacyj­nych.Ponieważ różne pojęcia stałości, decydujące o możliwości wykonania różno­rodnych przekształceń odwracalnych, tj. operacji, kształtują się stopniowo w roz­woju ontogenetycznym i to w określonej kolejności, odwracalność operacji i ich struktur jest cechą stopniowalną, wraz z rozwojem postępującą w kierunku pełnej odwracalności. Pełna czy całkowita odwracalność operacji zależy z jednej strony od uprzedniego skonstruowania wszystkich niezmienników (pojęć stałości, praw zachowania) niezbędnych przy operacjach na klasach i relacjach pierwszego i wyż­szych stopni, z drugiej zaś od połączenia w jedność (tj. w jeden spójny system) obu form odwracalności (przez inwersję i przez wzajemność).

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)