NIEZBĘDNY WARUNEK

Rekonstrukcja jest bowiem warunkiem niezbęd­nym uświadomienia sobie przez podmiot struktur logiczno-matematycznych, które utworzył on wcześniej i którymi posługiwał się dotąd nieświadomie: „można być świadomym procesu wcześniejszej konstrukcji jedynie przez zrekonstruowanie jej na nowym poziomie” — stwierdza Piaget.W świetle powyższych uwag widoczne jest, że twierdzenie identyfikujące mecha­nizm rozwoju struktur logiczno-matematycznych z procesem równoważenia się jest logicznie równoważne twierdzeniu głoszącemu, że ewoluują one dzięki konstruk­cyjnej działalności podmiotu. Wynika stąd możliwość dwojakiego opisania owego mechanizmu: raz w terminach asymilacji-akomodacji i równoważenia, innym razem w terminach czynności związanych z doświadczeniem logiczno-matematycznym i abstrakcji reflektywnej.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)