NIEWYSTARCZAJĄCE ARGUMENTY OPONENTÓW

Wkrótce jednak postęp technologiczny końca lat siedem­dziesiątych i upowszechnienie mikrokomputerów sprawiły, że argumenty zagorzałych oponentów komputeryzacji kształcenia okazały się nie­wystarczające dla odrzucenia lub choćby zatrzymania coraz liczniejszych prób stosowania komputerów w edukacji. Równocześnie P. G. Suppes odnosił znaczące sukcesy, opracowując 15 systemów oprogramowania komputerowego (w tym kursy matematyki dla dzieci do 12 r. ż. i dla więk­szości wydziałów Uniwersytetu Stanforda) z kórych już w 1978 r. korzy­stało ponad 150.000 uczniów w 24 Stanach. Co więcej P. G. Suppes stał się także prekursorem badań nad symulacją dialogu człowiek-komputer (microprogrammed intoned speech synthesizer), dociekań które zaowoco­wały powstaniem niezwykle szybkiego połączenia, umożliwiającego obu­stronne, dźwiękowe porozumiewanie się człowieka z komputerem w gra­nicach ok. 5.000 słów.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)