NIEKTÓRE ZE SCHEMATÓW

Niektóre z tych schematów mają charakter elementarnych struktur klasyfikacyjnych czy re­lacyjnych (mimo iż brak jeszcze pojęcia klasy w sensie logicznym czy pojęcia przechodniości relacji; są tylko „przed-klasy” czy „źle zorganizowane” klasy) ..Piaget stwierdza ten fakt m. in. w następującej wypowiedzi: „Otóż między schematami istnieją lóżnorodne relacje następującego rodzaju: wszystko, co można uchwycić, można zobaczyć, lecz odwrotność nie jest prawdą; istnieją przedmioty, które można równocześnie chwytać i widzieć, istnieją takie, które można jedynie widzieć i takie, które można jedynie chwytać i takie, które nie posiadają żadnej z tych własności, etc. W skrócie, istnieje schematyzm działania sensoryczno-motorycznego posia­dający pewną strukturę klasyfikacyjną, jakkolwiek elementarną”.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)