NIC DZIWNEGO

Nic dziwnego więc, że operacje formalne są ściśle odwracalne: z każdą operacją tego rodzaju skoordynowane są liczne operacje odwrotne, do­konujące unieważnienia rezultatu danej operacji (inwersja) lub przekształcenia równoważnościowego (wzajemność) i to niezależnie od tego, czy dana operacja dotyczy klas czy relacji, czy jest operacją pierwszego czy drugiego stopnia. Operacje te pod koniec stadium III koordynują się ostatecznie w jeden system operacyjny, całkowicie odwracalny i wewnętrznie spójny, dający się opisać w terminach „grupy  czterech przekształceń INRC” , w którym skoordynowane zostały ze sobą obie formy odwracalności {przez inwersję i przez wzajemność).

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)