NEGATYWNA KONSEKWENCJA

  1. Dodatkowym elementem owej mitologizacji jest personifikacja komputera (np. poprzez lansowanie hasła twój komputer lubi ciebie), aby wytworzyć emocjonalne więzi z komputerem”; Edukacyjne programy alfabetyzacji komputerowej służą tworzeniu i utwierdzaniu poddanych jej osób w przekonaniu, że nadejście „spo­łeczeństwa informacyjnego” jest nieuchronne: „wiara w technologicz­ną nieuchronność … jest tłumaczona zarówno przez uczonych, jak i przez popularne media w zapowiedź … rewolucji komputerowej”,następującej po wieku pary oraz wieku elektryczności i niosącej nową formę – informacyjnego społeczeństwa. Negatywną konsekwencją zmiany paradygmatu alfabetyzacji (zna­czenie pojęcia analfabetyzm, odnoszone do umiejętności czytania i pisa­nia, zastępuje się – brakiem wprawy w posługiwaniu się komputerem), jest utopijna wizja – możliwego dostępu krajów Trzeciego Świata do naj­nowszych technologii i wiążącego się z nimi postępu naukowo-technicz­nego oraz rozwoju cywilizacyjnego.

 

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)