MIMO POZYTYWNEJ OCENY

Pomimo pozytywnej oceny wspomnianych projektów i rozpoczęcia prac nad szeregiem innych, CAI oraz pozostałe projekty nie odegrały zna­czącej roli w programach kształcenia realizowanych w szkołach, w latach sześćdziesiątych, czy nawet wczesnych siedemdziesiątych. Podjęte przez Educational Testing Service w 1972 r. studia nad powodami braku szerszego oddźwięku i wykorzystania w edukacji, doprowadziły do kilku konkluzji:Koszty sprzętu, niezbędnego dla ogarnięcia komputeryzacją więk­szej liczby studentów oraz koszty rozwoju jakościowego oprogra­mowania, były zbyt wysokie.  Nauczyciele wykazywali niechęć wobec technologii, z trudem na­bywali umiejętności posługiwania się CAI, a obawiając się straty pracy z chęcią przyznawali rację tym, którzy posługując się retorycz­nymi argumentami głosili, że maszyna nie zastąpi człowieka.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!