MIEJSCE I ROLA KOMPUTERÓW

Kwestia miej­sca i roli komputerów w procesie nauczania-uczenia się ma charakter wieloaspektowy i jest dużo bardziej skomplikowana, niż mogłoby się zda­wać w wyniku lektury przytaczanych argumentów krytycznych. Stąd nie budzą zdziwienia próby jej nazbyt uproszczonej analizy. W rzeczy samej, możliwą zmianę perspektywy proponuje dydaktyka ogólna. Szansę tę stwarza – wprowadzenie paradygmatu „podmiotowości” do podejmowanej refleksji nad miejscem i zakresem wykorzystania kom­puterów w edukacji. Siła sprawcza nowej perspektywy pozwala ujawnić nie tylko ograniczoną zasadność wspomnianych głosów krytycznych, czy dostrzec edukacyjne cechy komputera, ale jest także teoretyczną propozy­cją uwzględniania humanistycznej istoty nauczania.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)