MIĘDZY TEORIAMI

W takim razie wykazanie, iż między dwiema historycznie kolejnymi teoriami T i T’ zachodzi relacja redukcji cząstkowo-eksplikacyjnej, może być wykorzystane jako podstawa wnioskowania, iż struktura logiczno-matematyczna implicite za­warta w teorii Trozwinęła się dzięki odpowiedniej abstrakcji reflektywnej w strukturę log czno-matematyczną implicite zawartą w teorii T’. Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia, jakie cechy teorii naukowej można traktować jako wskaźniki pewnych własności struktury logiczno-matematycznej leżącej u jej podstaw; Chodziłoby tu o takie własności struktur logiczno-matematycznych, których prawa równowa­żenia się struktur, będące formułami nomologicznymi, explicite nie wyróżniają, a które to własności decydują o tożsamości poszczególnych struktur i umożliwiają ich identyfikację.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)