MENTALNA STRUKTURA

Równowaga wewnętrzna mentalnej struktury logiczno-matematycznej identy­fikowana jest więc z odpowiednią postacią jej odwracalności, gdy rozpatrujemy tę strukturę w aspekcie ogółu powiązanych ze sobą operacji bezpośrednich i odwro­tnych, a więc strukturalnych właśnie. Zważywszy jednak, że odwracalność owa jest jednocześnie przejawem zdolności kompensacyjnych (zdolności do kompensowania rezultatów operacji zgodnie z zasadą inwersji lub wzajemności), owa równowaga wewnętrzna struktury poznawczej (jej forma i poziom) ma charakter funkcjonalny. Odwracalność tym samym — z uwagi na aspekt funkcjonalny: możliwości adaptacji do potencjalnych, a nie tylko aktualnych warunków zewnętrznych — stanowi przeto również wyraz funkcjonalnie pojętej równowagi struktury, przy czym szcze­gólna forma i stopień odwracalności stanowi wskaźnik tej równowagi.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)