MECHANIZM ROZWOJU STRUKTUR

Przedmiotem obecnych rozważań będzie problem mechanizmu rozwoju struktur logiczno-matematycznych. Skoncentrujemy się w nich na analizie procesów czy czynników determinujących taką, a nie inną (dokładniej omówioną uprzednio) ewolucję struktur logiczno-matematycznych.Przedstawiona w poprzednim paragrafie charakterystyka ewolucji struktur logiczno-matematycznych nie może stanowić opisu mechanizmu rozwojowego i to bynajmniej nie z tego względu, że nie ma ona charakteru ściśle deterministycz­nego przejścia jednej struktury w następną, dającego się wyrazić w matematycznych terminach przekształcenia funkcyjnego, typu: f(st)=sj, gdzie Sj byłaby późniejsza czasowo niż st . Skądinąd Piaget wielokrotnie podkreśla ten moment, stwierdzając, iż każdorazowo własności struktury st składają się jedynie na warunek niezbędny, nic; zaś wystarczający, dla ukonstytuowania się struktury s} bezpośrednio nastę­pującej po niej w rozwoju.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)