LOGIKA I MATEMATYKA

Logika i matematyka zajmują się rejestracją sa­mych normatywnych treści świadomości podmiotu, składających się na óżnego typu odczucia oczywistości (prawdziwości), z pominięciem obiektywnie warunku­jącego je kontekstu . Z tego względu domeną logiki (matematyki) jest tradycyjnie epistemologiczny problem prawdziwości czy prawomocności wiedzy (naukowej). Dodajmy, że logika ogranicza kwalifikacje prawomocności do kolejnych struktur logiczno-matematycznych synchronicznie ujętych, nie posiada natomiast narzędzi szacowania pod tym względem przejść rozwojowych, a więc w szczególności tego, co świadomość podmiotu ujmuje jako postęp poznawczy.Należy zwrócić uwagę na fakt, że z punktu widzenia rozwoju logiczno-matema­tycznych narzędzi poznania, rozumianych jako narzędzia adaptacji, nie ma zasa­dniczych różnic między rozwojem dyscyplin formalnych i empirycznych.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)