KOORDYNACJA CZYNNOŚCI

Autonomię tę gwarantuje to, iż „głównym czynnikiem jest […] równoważenie, które wypływa z faktu, że koordynacje są w coraz większym stopniu kontrolowane przez czynności podmiotu zmierzające do skompensowania wpływów zewnętrznych’ .Wymienione czynniki: dojrzewanie układu nerwowego, doświadczenie, wpływy społeczne, stanowiąc niezbędne warunki ewolucji struktur poznawczych, są niemniej podporządkowane głównej determinancie, jaką jest równoważenie. Zdaniem Piageta. nabyte doświadczenie i przekaz społeczny są w stanie odpowiednio przyspieszyć rozwój struktur, co świadczy o tym, że czynniki wrodzone i dojrzewanie układu nerwowego nie są jedynymi determinantami tego rozwoju. Z kolei czynniki społecz­ne odgrywają tutaj jakąś rolę, pod warunkiem, że zostały one zasymilowane przez struktury podmiotu, zaś wchodzące tu w grę doświadczenie ma już specyficznie logiczno-matematyczny charakter (doświadczenie fizyczne nie ma wpływu na roz­wój struktur).

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)