KONTEKST TEORETYCZNY

Radykalne przeobrażenia społeczne w Polsce i związana z tym zmia­na zadań stawianych pedagogice jako nauce oraz postęp naukowo-tech­niczny sprawiają, że coraz pilniejsze staje się podjęcie refleksji nad proble­matyką poprawnego i skutecznego dydaktycznie wykorzystania komputera w procesie kształcenia oraz w administrowaniu i zarządzaniu oświatą.i Refleksja ta wydaje się tym bardziej niezbędna, iż komputeryzacja oświa­ty stała się faktem. Nie bez znaczenia jest także to, iż dostępne pozycje literatury przedmiotu charakteryzują bardziej techniczny niż pedagogiczny punkt widzenia. Wydaje się, że refleksja owa powinna być dokonana na gruncie dydaktyki ogólnej, gdyż mieści się w zakresie jej dociekań po­znawczych.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)