KONSTATACJA FAKTU

Równocześnie jednak, jednostronna gnostyczna interpretacja przynio­sła szereg ograniczeń (redukcyjne rozumienie aktywności uczniów, nego­wanie wartości treści nauczania nie poddających się problemowemu ujęciu, przyjęcie procedur naukowo-badawczych za jedyny model nauczania, itd.). Konstatacja faktu, iż istnieją granice zakresu edukacyjnego sto­sowania nauczania problemowego, doprowadziła W. Okonia do stwierdze­nia, że nauczanie problemowe jest integralnym składnikiem wielostron­nego kształcenia.Nauczanie wspomagane komputerowo wyrasta w rzeczy samej z innej teorii dydaktycznej – nauczania programowanego. Tam należy szukać jego genezy. To koncepcja kształcenia programowanego wprowadziła podział materiału nauczania na ciąg powiązanych ze sobą logicznie i merytorycz­nie dawek informacji, przekazywanych uczącemu się za pomocą odpowied­nio skonstruowanego podręcznika lub maszyny dydaktycznej.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)