KONFRONTACJA EPISTEMOLOGII

Zaproponowane przez nas eksplikacje i sama rekonstrukcja miał}’ więc na celu przede wszystkim przedstawienie koncepcji Piageta w możliwie kon­sekwentnej formie logicznej, tak przy tym ukształtowane, aby na plan pierwszy wysunęły się idee dotyczące rozwoju nauki.Obecnie przystąpimy do skonfrontowania epistemologii genetycznej z teoriami poznania naukowego, które reprezentują społeczną świadomość metodologiczną zakładaną przez praktykę badawczą odpowiednich okresów historycznych, sta­nowiącą więc społeczno-subiektywny regulator tej właśnie praktyki. Będzie to z jednej strony pozytywistyczna teoria poznania, reprezentująca przedteoretyczne stadium rozwoju badań naukowych, z drugiej zaś strony — hipotetyzm jako orientacja wyrażająca następne historycznie stadium rozwoju nauki, mianowicie etap przełomu teoretycznego.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)