KOMPUTERYZACJA KSZTAŁCENIA

Teoretyczne podstawy nauczania programowanego stworzył amerykań­ski psycholog – E. L. Thomdike (1874-1949), formułując w 1898 r. tzw. prawo efektu, według którego: „zachowanie, które wytwarza pożądany czy przyjemny efekt, chętnie jest powtarzane.”Funkcjonalny opis zależno­ści występujących pomiędzy działaniem a jego wynikiem w procesie ucze­nia się wykorzystał B. F. Skinner (ur. 1904), proponując traktowanie ucznia jako „czarnej skrzynki”, zmieniającej swe zachowanie w konsekwencji otrzymania instrukcji.Proces przekazywania informacji, rozbito na nie­wielkie jej dawki, a pożądane zachowania ucznia wzmacniano poprzez nagradzanie, stymulując zanik zachowań niekorzystnych dydaktycznie, przez pozostawienie ich bez nagrody.Przedstawiony przez B. F. Skinnera w 1954 r. zarys koncepcji naucza­nia programowanego został poddany krytyce przez S. L. Presseya i N. A. Crowdera.

 

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)