KOLEJNE STRUKTURY POZNAWCZE

Twierdzenie głoszące, że kolejne struktury poznawcze są kons­truowane przez podmiot w działaniu, należy rozumieć jako implikujące aktywizm samego działania i struktur operacyjnych, nie zaś jako przypisujące świadomości jakąś istotną rolę w rozwoju poznania. Niezależnie od następujących w trakcie rozwoju ilościowych i jakościowych przemian w świadomości, sam mechanizm tego rozwoju pozostaje zawsze poza świadomą kontrolą. Rozwojowe zmiany w świado­mości są skutkiem, nie zaś przyczyną określonego przekształcania się struktur logiczno-matematycznych. Abstrakcję reflektywną trzeba więc pojmować jako szcze­gólną formę nieświadomie przebiegającej asymilacji wzajemnej (wewnątrzstrukturał- nej), inicjującej kolejne cykle niezrównoważenia i doprowadzającej do stanu równo­wagi z chwilą zakończenia czynności konstruowania pewnej całości operacyjnej.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)