JAKIEKOLWIEK DOŚWIADCZENIE SPOŁECZNE

Zwróćmy bowiem uwagę na fakt, że jakkolwiek doświadczenie społeczne (jak wszelkie przekonania o charak­terze społecznym) jest zdeterminowane w trybie funkcjonalno-genetycznym przez warunki obiektywne praktyki społecznej, to bywa ono uświadamiane i ewentualnie werbalizowane zawsze indywidualnie – w ramach praktyk indywidualnych ure­gulowanych społecznie. Poszczególni uczestnicy owej praktyki przyswajają sobie pewne treści tego doświadczenia w każdym razie w sposób praktyczny, ponieważ ich respektowanie zapewnia podejmowanym przez nich działaniom racjonalnym efektywność (tj. realizację indywidualnie zamierzonych celów).

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)