ISTOTA OPERACJI

Istotą tych operacji jest to, że jakkolwiek przysługuje im pewna odwracalność, nie jest ona zupełna, ponieważ operacje te niedostatecznie abstrahują od konkretnych treści, wiążąc z nimi określoną formę przekształcenia. Piaget w takim przypadku mówi o niedostatecznym odróżnicowaniu formy myśle­nia od jego treści. Myślenie „konkretne” ma charakter dedukcyjny, ale dedukcyjność ta jest ograniczona przez zbyt bliskie powiązania z konkretnym materiałem myślowym.Prawdziwie hipotetyczno-dedukcyjny charakter ma dopiero myślenie „formalne” oparte na operacjach drugiego stopnia, „formalnych” w tym sensie, że dotyczą one dowolnych „możliwych” przedmiotów czy treści, a nie tylko przedmiotów znanych z doświadczenia.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)