INWENCJA HIPOTEZ

Przypom­nijmy, że inwencja hipotez ma — zdaniem Piageta — w dużej mierze charakter nieświadomy. Proces ten jest składnikiem nie kontrolowanej w całości przez świado­mość podmiotu abstrakcji reflektywnej. Problemy naukowe, stawiane na gruncie danej struktury logiczno-matematycznej, ukierunkowują czynność abstrakcji re­flektywnej i sprawiają, że podmiot stawiając hipotezy w celu rozwiązania danego problemu, konstruuje nowe operacje przyszłej całości operacyjnej. Syntezę nowych zrekonstruowanych z wcześniejszej struktury operacji czy struktur poprzedza spraw­dzenie czy dana hipoteza faktycznie rozwiązuje postawiony problem (weryfikacja, dowodzenie)

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)