INNA FUNKCJA ABSTRAKCJI

Inną funkcją abstrakcji reflektywnych przeprowadzanych w nauce jest postępujące uwalnianie wcześniejszych konstrukcji poznawczych (m. in. tych, które zostały utworzone w ontogenezie) od konkretnych czy intuicyjnych treści, co zwiększa wspomnianą wyżej hipotetyczność myślenia, przydając mu zarazem w coraz większym stopniu waloru abstrakcyjności. Efektem ciągłego stosowania w nauce abstrakcji reflektywnej jest ponadto to, iż coraz więcej składników struktur operacyjnych skonstruowanych na poziomie nieświadomego myślenia (w ontogenezie i do danego momentu w nauce) ulega uświadomieniu. „Odkryte” (tj. uświadomione) przez uczonego konstrukcje są w nauce odpowiednio opracowywane: werbalizowane, formalizowane (opracowywane w ramach określo­nych teorii).

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)