IM WYŻSZY POZIOM

Im wyższy poziom wewnętrznej Organizacji reprezentuje dana struktura logiczno- -matematyczna, tym lepiej akomoduje się ona do rzeczy, asymilując je. Dobra akomodacja do przedmiotów poznania zależy więc od jakości struktury pośredni­czącej w poznaniu. W ontogenezie z taką pełną akomodacją mamy do czynienia do­piero z chwilą, gdy utrwali się system operacji formalnych. Pełna akomodacja struktury poznawczej do przedmiotów poznania oznacza, że poznanie danej dzie­dziny jest w pełni adekwatne względem obiektywnych własności obiektów należących do jej uniwersum (z punktu widzenia podmiotu oznacza „prawdziwość” wiedzy dotyczącej tej dziedziny).

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)