IDENTYFIKOWANE REZULTATY

Rezultaty te powszechnie identyfikuje się z poszczególnymi odkryciami naukowymi. Z przedmiotowego punktu widzenia są one efektem uświadomienia sobie przez uczonego rekonstruowanych w procesie abstrakcji reflektywnej elementów struktur logiczno-matematycznych skonstruowa­nych (nieświadomie) wcześniej czy to przez niego, czy przez innych uczonych. W tym drugim wypadku (z reguły wchodzącym w rachubę) uczony formułujący jakąś teorię nie tylko rekonstruuje „naturalne” struktury własnego umysłu, ale także asymiluje pewne struktury umysłowe innych twórców, dające się zrekonstruo­wać na podstawie analizy historycznie wcześniejszych teorii, dotyczących danej dziedziny wiedzy. W ten sposób następuje nawiązanie do dotychczasowego „materiału myślowego” danej nauki, zapewniające ciągłość danej dziedziny wiedzy nie tylko w płaszczyźnie sekwencji rozwojowej nieświadomych struktur logiczno- -matematycznych, leżącej u podstaw historycznie kolejnych teorii, ale także w płasz­czyźnie tych teorii jako takich.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)