IDEA POZNANIA

Widoczne jest, że właśnie pojęcie doświadczenia logiczno-matematycznego wyraża tę ideę poznania przez działanie manipulacyjne. Wyraża ono ponadto przekonanie, że wiedza formalna (logiczno- -matematyczna) ma swoje korzenie częściowo w empirii, częściowo zaś we wrodzo­nych strukturach biologicznych. Jej zakorzenienie w doświadczeniu należy jednak rozumieć – zdaniem Piageta – jako fakt, iż wywodzi się ona z doświadczenia lo­giczno-matematycznego,, a nie po prostu z doświadczenia fizycznego, w efekcie czego stanowi ona rezultat postępującej konstrukcji, polegającej na abstrakcji i uogól­nianiu cech dowolnych działań wykonywanych na dowolnych przedmiotach przez dowolny, „jakikolwiek” podmiot (tj. podmiot „epistemiczny”).

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)