GENERALNA NIEMOŻLIWOŚĆ

Wynikałaby stąd generalna niemożliwość dokładnego przewidywania kolejnych elementów sekwencji rozwojowej na podstawie znajomości wcześniejszych (lub wyjściowych) wyrazów tej sekwencji. Inaczej mówiąc, wiedza o  strukturze st nie pozwala przewidywać własności globalnych, a stąd i cech we­wnętrznej organizacji oraz własności elementów struktury Sj, rozwojowo następnej. Zasięg przewidywalności obejmuje w tym wypadku jedynie ogólną prognozę kierunku przemian (ku wyższemu zróżnicowaniu i spójności wewnętrznej, wyższej formie odwracamości; i iaktu zachowywania w procesie rozwojowym wszystkich wcześniej­szych konstrukcji poznawczych. Natomiast sam charakter przekształcenia struktury st w strukturę następną Sj daje się ustalić – zdaniem Piageta – jedynie retrospektyw­nie.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)