FUNKCJA OPERACJI

Z tych względów możliwość materialną traktuje Piaget jako aktuali­zację możliwości strukturalnej, która jest nie tylko poznawczo wcześniejsza od niej, ale co więcej — warunkuje ją. Funkcją bowiem operacji potencjalnych, składa­jących się na możliwość strukturalną, jest zapewnienie (i) odwracalności tym ope­racjom, które podmiot rzeczywiście przeprowadza, ponadto zaś (ii) możliwości rozszerzenia ich (uogólnienia) na nowe sytuacje czy problemy, gdy zajdzie tego potrzeba. Twierdzenie powyższe wyraża następująca wypowiedź Piageta: „Aby w określonej sytuacji uchwycić zbiór możliwych związków lub przekształceń, pod­miot jest zmuszony wydedukować je za pomocą adekwatnych operacji logicznych; otóż zbiór tych operacji — których część tylko użyta została w związku z określoną sytuacją lub jakimś problemem — stanowi […] system przekształceń potencjalnych; istotnie, w danej chwili .rzeczywistymi’ są te operacje, które są przeprowadzane w rozpatrywanej sytuacji, podczas gdy pozostałe są po prostu do dyspozycji bada­nego.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)