FORMALNY CHARAKTER

„Formalny” charakter operacji można też wyrazić stwier­dzeniem, iż tego rodzaju operacje dotyczą zdań lub sądów traktowanych jako hi­potezy, niezależnie od prawdziwości ich treści; nie muszą więc one odwoływać się do bezpośredniej manipulacji przedmiotami konkretnymi, lecz przeciwnie – pod­porządkowują sobie operacje pierwszego stopnia, czyli wszelkie, wykonywane wprost na rzeczywistych danych, przekształcenia. Istotą tych formalnych, odno­szących się do zdań, operacji nie jest ich symboliczny, słowny charakter, lecz to, iż zakładają one logikę zdań, której koniecznym składnikiem jest kombinatoryka. Kom omatoryka stanowi zbiór możliwości. Operacje kombinatoryczne (które są wyraźnie operacjami drugiego stopnia) wyrażają więc najogólniejszą właściwość operacji formalnych, polegającą na „podporządkowaniu tego, co rzeczywiste, temu, co możliwe’ .

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)