FORMA I STOPIEŃ

Okazuje się bowiem, że forma i stopień odwracalności struktury logiczno-matema­tycznej – ujęte z funkcjonalnego punktu widzenia – określają zakres i jakość poznania, stopień jego adekwatności względem rzeczywistości przedmiotowej, a także zakres działalności podmiotu i poziom efektywności jego działań za.równo praktycznych, jak i czysto umysłowych.Prześledźmy obecnie najważniejsze elementy funkcjonalnego aspektu struktur poznawczych, stanowiące o formie i poziomie ich równowagi wewnętrznej.Pierwsza forma równowagi charakteryzuje się m. in. tym, że:Wszelkie sytuacje, z jakimi styka się podmiot, są rozpatrywane jako re­zultat uprzednich przekształceń: „nie występuje już przeciwieństwo między sytuacjami statycznymi i przekształceniami: sytuacje te są odtąd podporządkowane przekształ­ceniom w tym znaczeniu, że każdy stan jest pojmowany jako rezultat pewnego przekształcenia”.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)